Polityka ochrony prywatności

Informacje ogólne i obowiązkowe

 

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na stronie internetowej jest:

STAMA Stal i Budowa Maszyn Sp.z.o.o.
Pan Klaus Meyer
ul. Chorzowska 60
PL – 41-709 Ruda Śląska

Podmiot odpowiedzialny decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiskach, adresach mailowych itp.).

 

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Realizacja niektórych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodę tą mona wycofać w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy przesłać do nas zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

Ponadto w przypadku naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje poszkodowanemu prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa jeżeli uzna, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 

Prawo przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które są przez nas przetwarzane automatycznie na podstawie udzielonej przez Państwo zgody albo w wyniku realizacji umowy albo żądać przesłania tych danych osobowych osobom trzecim. Dane te należy udostępnić w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku, gdy dane osobowe mają być przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, zostanie to zrealizowane pod warunkiem istnienia technicznych możliwości.

 

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych

 

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnego dostępu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, do informacji na temat ich pochodzenia oraz ich odbiorców oraz celu ich przetwarzania, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Zarówno w tej sprawie jak i w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami każdą drogą podaną w stopce strony internetowej.

 

Szyfrowanie SSL wzgl. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłanych treści poufnych, takich jak np. zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL wzgl. TLS. Dzięki temu dane przesyłane nam przez Państwo za pośrednictwem naszej strony nie mogą być odczytywane przez osoby postronne. Szyfrowanie połączenie można rozpoznać po adresie rozpoczynającym sie od „https://“ oraz po symbolu kłódki w pasku adresu.

 

Dane logowania do serwera

Dostawca usługi utrzymania strony internetowej automatycznie zbiera dane logowania do serwera przekazywane automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki internetowej
  • Stosowany system operacyjny
  • Adres URL
  • Nazwa komputera, z którego uzyskano dostęp
  • Czas otrzymania zapytania przez serwer
  • Adres IP

 

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla celów sprzedaży towarów i ich wysyłki.

Dane osobowe przekazywane będą podmiotom trzecim wyłącznie w razie potrzeby wynikającej z konieczności realizacji umowy. Podmiotami trzecimi mogą być przykładowo dostawcy usług płatniczych albo firmy transportowe. Posiadanych przez nas danych nie przekazujemy żadnym innym podmiotom wzgl. przekazujemy je wyłącznie po otrzymaniu Państwa wyraźnej zgody w tym zakresie.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

Rejestracja na stronie internetowej

W celu skorzystania z udostępnionych na naszej stronie internetowej dodatkowych funkcji należy się zarejestrować. Przekazywane dane służą wyłącznie do skorzystania z poszczególnych ofert lub usług. Należy wypełnić wszystkie wymagane w formularzu rejestracji pola.  W innym wypadku będziemy zmuszeni odmówić dokonania rejestracji.

W razie ważnych zmian wynikających przykładowo z powodów technicznych, otrzymają Państwo informację mailową. Wiadomość mailowa zostanie przesłana na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgodę tą mona wycofać w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy przesłać do nas zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do tego momentu.

Dane uzyskane podczas rejestracji są przez nas przechowywane przez cały okres rejestracji na stronie internetowej. Po wyrejestrowaniu Państwa dane zostaną usunięte. Pozostaje to bez wpływu na ustawowo obowiązujące okresy przechowywania danych.

 

 

Formularz kontaktowy

Dane przekazane w formularzu kontaktowym, wraz z danymi kontaktowymi, zostaną przez nas zachowane w celu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz dalszej korespondencji z tym związanej. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgodę tą mona wycofać w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy przesłać do nas zwykłą wiadomość e-mail. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.

Dane podane przez Państwo w formularzu kontaktowym przechowujemy do momentu otrzymania od Państwa żądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie albo ustania konieczności ich przechowywania. Pozostaje to bez wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa – w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych.

 

Okres przechowywania artykułów i komentarzy

Przechowywane są zarówno artykuły i komentarze i związane z nimi dane, takie jak np. adres IP. Treść pozostaje na naszej stronie do momentu jej usunięcia albo do momentu, w którym musi zostać usunięta ze względów prawnych.

Przetwarzanie artykułów i komentarzy następuje na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgodę tą mona wycofać w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy przesłać do nas zwykłą wiadomość e-mail.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do tego momentu.

 

Subskrypcja komentarzy

Po rejestracji na stronie internetowej każdy użytkownik może dokonać subskrybcji komentarzy. W tym celu prześlemy wiadomość mailową w celu sprawdzenia, czy są Państwo właścicielami podanego adresu mailowego. Subskrypcję komentarzy można w każdej chwili wyłączyć klikając w link znajdujący się w każdej otrzymanej przez nas wiadomości. Dane przekazane w celu dokonania subskrypcji zostaną usunięte w momencie rezygnacji. W przypadku, gdy dane te były przekazane nam do innych celów w innym miejscu, pozostają w dalszym ciągu w naszej dyspozycji.

 

Dane do newslettera

Do przesyłania naszego newslettera potrzebujemy Państwa adresu mailowego. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu mailowego oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są przez nas zbierane albo są dobrowolne.
Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu przesłania newslettera.

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji do newslettera następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Zgodę tą mona wycofać w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy przesłać do nas zwykłą wiadomość e-mail albo złożyć rezygnację klikając w link zawarty w newsletterze. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do tego momentu.

Dane przekazane w celu subskrypcji zostaną usunięte w momencie rezygnacji. W przypadku, gdy dane te były przekazane nam do innych celów w innym miejscu, pozostają w dalszym ciągu w naszej dyspozycji.

 

YouTube

W celu prezentacji filmów wideo nasza strona internetowa wykorzystuje Website Plugins. Dostawcą usługi jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po otwarciu strony internetowej zawierającej wtyczkę YouTube nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube otrzymuje informację dot. tego, która z naszych stron została otwarta.

W przypadku, gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, usługodawca może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta na swoim serwisie. Można tego uniknąć przez uprzednie wylogowanie się z serwisu YouTube.

YouTube wykorzystujemy w celu efektowniejszego zaprezentowania naszej oferty w Internecie. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Szczegóły dotyczące wykorzystania danych użytkownika zawiera polityka ochrony prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ciasteczka (cookies)

Nasza strona internetowa korzysta z ciasteczek. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę. Ciasteczka pomagają nam stworzyć dla Państwa atrakcyjniejszą, efektywniejszą i bezpieczniejszą ofertę.

Niektóre z wykorzystywanych przez nas ciasteczek to tzw. ciasteczka sesyjne. W momencie zakończenia sesji ciasteczka sesyjne zostają automatycznie skasowane. Inne ciasteczka pozostają urządzeniu tak długo, aż zostaną przez Państwo usunięte. Takie ciasteczka pozwalają nam rozpoznać ponowną Państwa wizytę na naszej stronie.

Nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na monitorowanie, ograniczanie albo uniemożliwienie zapisywania ciasteczek na Państwa urządzeniach. Wiele przeglądarek można skonfigurować w taki sposób, aby wraz z zamknięciem programu następowało również automatyczne usunięcie ciasteczek. Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Ciasteczka niezbędne do elektronicznej komunikacji albo do udostępnienia wymaganych przez Państwo funkcjonalności (np. koszyk) zapisywane będą w oparciu o postanowienia art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako operator strony internetowej mamy uprawniony interes w zapisywaniu ciasteczek w celu oferowania wolnych od wad i zoptymalizowanych usług. Zapisywanie innych ciasteczek (np. do przeprowadzania analiz), zostało opisane w niniejszej polityce ochrony prywatności w osobnym miejscu.

 

Google Analytics

Nasza strona wykorzystuje zewnętrzną usługę analizy internetowej Google Analytics. Operatorem tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje „ciasteczka” (cookies). Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę w celu umożliwienia analizy korzystania ze strony internetowej. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej generowane przez ciasteczka przesyłane są do serwerów Google i tam zapisywane. Serwery Google zlokalizowane są z reguły w USA.

Ciasteczka Google-Analytics zapisywane będą w oparciu o postanowienia art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako operator strony internetowej mamy uprawniony interes w analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej w celu optymalizacji naszych usług i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Do usługi Google Analytics wykorzystujemy funkcję anonimizacji adresu IP. Funkcja ta zapewnia skrócenie przez Google adresu IP użytkownika pochodzącego z krajów członkowskich Unii Europejskiej albo innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwerów Google w USA przekazywany jest pełny adres IP, gdzie zostaje on skrócony. Na nasze zlecenie Google wykorzystywać będzie uzyskane informacje do analizy sposobu korzystania przez Państwo ze strony w celu sporządzenia raportu dotyczącego aktywności na stronie oraz w celu wykonania dla nas dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz Internetu. Przekazane przez Google Analytics adresy IP nie będą łączone z innymi danymi zebranymi przez Google.

Rozszerzenia do przeglądarki (plugin)

Możecie Państwo zapobiec zapisywania ciasteczek przez przeglądarkę Może to spowodować ograniczenie niektórych funkcjonalności naszej strony internetowej. Możecie Państwo również zapobiec zbierania danych dotyczącej korzystania z naszej strony internetowej, łącznie z adresem IP, oraz przetwarzania tych danych przez Google. Będzie to możliwe po ściągnięciu i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych

Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie Państwa danych przez Google Analytics klikając na następujący link. Spowoduje to zainstalowanie ciasteczka opt-out, które będzie zapobiegać zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej w przyszłości: dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w polityce ochrony prywatności Google na następującej stronie internetowej: https://​support.​google.​com/​analytics/​answer/​6004245?​hl=de.

 

Przetwarzanie powierzonych danych

 

W celu spełnienia ustawowych wymogów odnośnie ochrony danych osobowych zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu powierzonych danych.

Dane demograficzne w Google Analytics

Nasza strona wykorzystuje funkcję „dane demograficze” oferowaną przez Google Analytics. Pozwala to na stworzenie raportów, zawierających informacje dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań osób odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą zarówno z profilowanych reklam Google jak i z danych osób odwiedzających stronę pochodzących od podmiotów trzecich. Przyporządkowanie danych do konkretnej osoby nie jest możliwe. Funkcję tą mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować poprzez zmianę ustawień wyświetlania Państwa konta Google albo wyrazić sprzeciw wobec zbierania Państwa danych osobowych przez Google Analytics w sposób opisany w punkcie „Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych”.

 

Google AdSense

Nasza strona internetowa korzysta z usługi AdSense. Operatorem tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense służy do wyświetlania na stronie internetowej reklam i zapisuje ciasteczka na urządzeniu końcowym. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę w celu analizy korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje poza tym sygnalizatory sieci Web – Web Beacon. Web Beacons
to przezroczysta grafika lub obraz, która umożliwia monitorowanie aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej.

Informacje wygenerowane przez ciasteczka i Web Beacons przekazywane są do serwerów Google i tam zapisywane. Serwery zlokalizowane są w USA. Informacje te mogą być przekazywane przez Google do partnerów handlowych. Państwa adres IP nie będzie łączone z Państwa innymi danymi zebranymi przez Google.

Zapisywanie ciasteczek AdSense następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako operator strony internetowej mamy uprawniony interes w analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej w celu optymalizacji naszych usług i reklamy.

Nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na monitorowanie, ograniczanie albo uniemożliwienie zapisywania ciasteczek na Państwa urządzeniach. Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu naszej strony internetowej.
Korzystanie z naszej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie dotyczących Państwa danych przez Google w opisany powyżej sposób i w określonym powyżej celu.

 

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

 

Nasza strona internetowa korzysta z usługi AdWords. Operatorem tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords jest onlinowym systemem reklamowym. W ramach tego systemu wykorzystujemy narzędzie do śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę połączoną z Google zostaje zapisane ciasteczko śledzenia konwersji. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę. Ciasteczka AdWords tracą swoją ważność po 30 dniach i po tym czasie nie służą już do identyfikacji użytkownika. Dzięki ciasteczku Google i my możemy rozpoznać Państwa kliknięcie na naszej reklamie i przekierowanie na nasza stronę internetową.

Dla każdego klienta usługi AdWords zapisywane jest inne ciasteczko. Ciasteczka te nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów usługi AdWords. Ciasteczka konwersji pozwalają na generowanie statystyk konwersji dla klientów usługi AdWords, którzy włączyli funkcję śledzenie konwersji. Klienci Adwords otrzymują informację ilu użytkowników kliknęło w Państwa reklamę i zostało przekierowanych na strony zawierające tagi śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednakże informacji umożliwiających Państwa identyfikację. W przypadku, gdy nie chcą Państwo być śledzeni, możliwe jest wyrażenie sprzeciwu w zakresie takiego wykorzystania danych. W tym celu należy dezaktywować ciasteczko konwersji w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Dzięki temu Państwa dane nie będą ujmowane w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie ciasteczek konwersji następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako operator strony internetowej mamy uprawniony interes w analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej w celu optymalizacji naszych usług i reklamy.

Szczegóły dotyczące usługi Google AdWords oraz śledzenia konwersji Google Tracking zawiera polityka ochrony danych Google udostępniona pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/.

Nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na monitorowanie, ograniczanie albo uniemożliwienie zapisywania ciasteczek na Państwa urządzeniach. Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu naszej strony internetowej.